Msza święta

Msza święta, zwana często eucharystią, jest centralnym sakramentem, wokół którego krąży całe życie chrześcijańskie. Słowo ‘eucharystia’ oznacza dziękczynienie i jest nawiązaniem do modlitwy Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy łamał chleb i dawał go Swoim uczniom. Jako katolicy wierzymy, że chleb i wino naprawdę stają się Ciałem i Krwią Jezusa, a przyjmując komunię świętą w największym stopniu doświadczamy konsekwencji Jego śmierci i zmartwychwstania, czyli zaczynamy żyć życiem Boga. Stąd tak wielkie znaczenie eucharystii w życiu wierzących i taka rewerencja w podejściu do niej.