Czy dziecko musi przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w swojej parafii?

21 grudnia, 2023

Nie. Dziecko może przystąpić do I Komunii św. w innej parafii, np. razem z rówieśnikami z klasy, choć zasada ogólna stanowi, że sakramenty należy przyjmować w parafii miejsca zamieszkania (zob. również Wskazania KEP z 28.08.2020r., pkt. III, nr 22). Tam też proboszcz ma obowiązek prowadzić przygotowanie do sakramentu Eucharystii dla parafian: dzieci i rodziców. Nie ma również prawnych przeszkód do tego, aby dziecko przygotowywało się do I Komunii Św. w innej parafii (np. ze względu logistykę pracujących rodziców), a ostatecznie przystąpiło do sakramentu w swojej terytorialnej. Nie ma też prawnych przeszkód do tego, aby dziecko przygotowywało się w innej parafii niż parafia miejsca zamieszkania do sakramentu I Komunii św. i tam też do Eucharystii przystąpiło. Trzeba jednak (najlepiej na początku roku szkolnego) o tym fakcie poinformować obu proboszczów: parafii miejsca zamieszkania (kanony 102§ 1-3 i 107§1-3; do nielicznych wyjątków należy ordynariat polowy – tak też jest w Polsce) i parafii, gdzie chcemy, aby dziecko przystąpiło do sakramentu Eucharystii. Fakt przyjęcia I Komunii św. zapisuje się w specjalnych księgach parafialnych, stąd w przypadku dziecka z innej parafii należy uzyskać poświadczenie przyjęcia tego sakramentu (przyda się w późniejszym czasie, m.in. do protokołu przedmałżeńskiego). Istotna jest komunikacja w tej materii między rodzicami (rodzicem) a parafiami. Wymiana wiadomości i „załatwianie” dokumentów należą do rodziców, gdyż obowiązek-prawo religijnego (w tym sakramentalnego) wychowania dzieci spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach (kanon 226§2). We wspomnianych już „Wskazaniach KEP dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżycia sakramentu pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej”. znajdują się bardziej szczegółowe zalecenia (nr. 22-30, pkt. III), które odpowiednimi zarządzeniami mogą zostać doprecyzowane przez indywidualnych biskupów na terenie poszczególnych diecezji; muszą być jednak zgodne z prawem powszechnym Kościoła.