Regulamin serwisu

Regulamin udzielania odpowiedzi na pytania przesyłane za pośrednictwem strony prawakatolika.pl 

Zasady ogólne

 1. Stronę prawakatolika.pl prowadzi Kongres Katoliczek i Katolików przy wsparciu ekspertów — teologów i znawców prawa kanonicznego. Odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem strony mają służyć zwiększeniu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Kościoła katolickiego, a w szczególności przysługujących świeckim w Kościele praw.
 2. Odpowiedzi na pytania przekazane poprzez formularz publikujemy na stronie bezpłatnie.
 3. Przez formularz na stronie można zgłaszać pytania dotyczące praw członków Kościoła Katolickiego w różnych obszarach jego działalności – od sprawowania sakramentów, przez organizację życia wspólnoty parafialnej/diecezjalnej, po zarządzanie dobrami kościelnymi.
 4. Po przesłaniu pytania proszę śledzić Odpowiedzi na ostatnio zadane pytania.
 • Staramy się odpowiadać na każde przesłane pytanie dotyczące opisanych powyżej obszarów.
 • Czas przygotowania odpowiedzi zależy od stopnia skomplikowania pytania oraz dostępności ekspertów.
 • Przewidziano przesłanie linku do opublikowanej na stronie odpowiedzi na przesłane pytanie — warunkiem jest pozostawienie w formularzu adresu email.
 • Jeśli odpowiedź na pytanie nie pojawia się na stronie przez dłuższy czas, prosimy o kontakt pod adresem: prawakatolika@kongreskk.pl.
 • Pytania dotyczące podobnych spraw mogą zostać scalone, a teksty pytań: rozwlekłe, ujawniające dane osobowe stron trzecich lub informacje wrażliwe, mogą zostać przeredagowane lub zanonimizowane.
 1. Pytania niezwiązane z zasadami funkcjonowania Kościoła będą pozostawione bez odpowiedzi.
 2. Na stronie nie pojawią się odpowiedzi na pytania zawierające treści stojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym w szczególności treści:
 • wzywające do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym lub ze względu na orientację seksualną,
 • propagujące przemoc,
 • obraźliwe,
 • przyczyniające się do łamania praw autorskich,
 • propagujące środki odurzające, narkotyki, alkohol,
 • zawierające wulgaryzmy,
 • zawierające treści reklamowe,
 • uznane za naruszające zasady Netykiety,
 • zniesławiające i oczerniające osoby publiczne i prywatne.

Sposób zgłoszenia pytania

 1. Osoby chcące zadać pytanie dotyczące kwestii związanej z prawami katolików i katoliczek powinny wypełnić formularz znajdujący się na stronie: LINK
 2. Administratorzy strony nie zbierają żadnych danych użytkowników. Pytania mogą być wysyłane anonimowo przez formularz [LINK].
 3. Przesłanie pytania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kontakt do administratorów strony:

prawakatolika@kongreskk.pl.