Chrzest

Chrzest jest pierwszym z sakramentów, który otwiera drogę do pozostałych. Przyjmując chrzest, uznajemy, że chcemy zostać chrześcijanami, czyli należeć do Chrystusa. W starożytności przyjęcie chrztu poprzedzały wieloletnie przygotowania, ale – jak przypomina II sobór watykański – udział w życiu i misji Kościoła nie jest wynikiem sakramentu święceń, ale właśnie chrztu, przez który wszyscy stajemy się Ludem Bożym i za ten Kościół stajemy się odpowiedzialni.