Czy można udzielić chrztu bez chrzestnych ?

12 listopada, 2023

 Tak, obecność lub nie chrzestnych nie wpływa na ważność chrztu. Ponieważ ta norma jest wśród katolików w Polsce bardzo mało znana należy zacytować fragment kanonu: Przyjmującemu chrzest powinien być dany, jeśli to możliwe, rodzic chrzestny (…). Kolejny kanon 873 precyzuje, że można mieć jednego rodzica chrzestnego, obojętnie jakiej płci (także niezależnie od płci przyjmującego chrzest). Kanon 875 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który dotyczy kwestii dowodzenia faktu chrztu również wskazuje na sytuację, gdy nie było żadnego chrzestnego. W takiej sytuacji udzielający chrztu powinien zadbać o obecność [jakiejkolwiek] osoby mogącej zaświadczyć o odbytym na jej/jego oczach chrzcie (udowodnić fakt chrztu). Wreszcie w kanonie 877§1, który traktuje o zapisie chrztu w odpowiednich księgach parafialnych również znajduje się wzmianka o chrzcie z lub bez chrzestnych.