Czy wierni mają prawo oceniać jakość homilii? A jeśli tak, to w jaki sposób?

22 listopada, 2023

Wierni mają prawo udzielić księdzu informacji zwrotnej na temat homilii – jako członkinie i członkowie Kościoła przejmują wtedy w konkretny sposób współodpowiedzialność za kształt liturgii oraz za głoszone podczas niej treści. Z tego prawa warto korzystać nie tylko w celu krytyki, ale także, aby dać księdzu pozytywny feedback.
Jeśli jednak chcemy się z księdzem podzielić uwagami krytycznymi, powinno się to odbyć zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania informacji zwrotnej. Do tych zasad należy:
– uświadomienie sobie, z jakiego powodu i w jakim celu chcemy podzielić się z księdzem naszymi uwagami na temat homilii;
– zaprezentowanie uwag w pierwszej osobie (np. jestem poruszona/y słowami księdza, nie zgadzam się z księdzem w kwestii…);
– argumentowanie w sposób merytoryczny, czyli odnoszenie się do konkretnych treści homilii – bez imputowania księdzu postaw lub intencji;
– przedstawienie alternatywy (np. jakie treści chcielibyśmy w danym kontekście usłyszeć zamiast słów, które wzbudziły naszą krytykę).