Czy księża mają prawo głosić podczas Mszy kazania o treści niepowiązanej z czytaniami?

22 listopada, 2023

Należy rozróżnić między homilią a kazaniem. Homilia faktycznie służy refleksji i objaśnieniu słowa Bożego zawartego w czytaniach mszalnych. Kazanie natomiast może dotyczyć treści niepowiązanych z czytaniami i odnosić się np. do okoliczności, w jakich sprawowana jest liturgia (ślub, odpust) czy do aktualnych wydarzeń na świecie lub w życiu Kościoła.