Czy możliwa jest Eucharystia bez homilii?

22 listopada, 2023

Tak, możliwa jest eucharystia bez homilii, przy czym zgodnie z „Ogólnym wprowadzeniem do Mszału rzymskiego” homilia będąca częścią liturgii jest zalecana. W niedziele i obowiązujące święta homilię należy głosić podczas wszystkich Mszy sprawowanych z udziałem ludu; można ją opuścić jedynie z bardzo ważnego powodu. Zaleca się głoszenie homilii w innych dniach, zwłaszcza w dniach powszednich Adwentu, Wielkiego Postu oraz Okresu Wielkanocnego, a także w innych dniach świątecznych i przy innych okazjach, w których wierni licznie gromadzą się w kościele.