Czy można przenieść homilię na koniec liturgii?

22 listopada, 2023

Zgodnie z „Ogólnym wprowadzeniem do Mszału rzymskiego” Msza święta ma swoją ściśle określoną strukturę, dlatego też homilii nie można przenieść na koniec liturgii eucharystycznej.