Czy właściwe jest wzbogacanie liturgii Mszy o dodatkowe modlitwy do patrona lub Michała Archanioła? Kto o tym decyduje?

22 listopada, 2023

Msza św. ma swój stały porządek i żaden kapłan nie posiada prawa, żeby wprowadzać dodatkowe obrzędy czy modlitwy, których nie przewiduje mszał. Natomiast można wprowadzić dodatkową modlitwę po błogosławieństwie, np. papież Franciszek wprowadził zalecenie o modlitwie do św. Michała Archanioła na koniec mszy, ale również w innych sytuacjach może o takich dodatkowych modlitwach zadecydować biskup diecezjalny, biskup z synodem prowincjalnym, biskupi konferencji danego episkopatu. W niektórych sanktuariach jest to tradycja.