Jakie warunki powinny spełniać teksty pieśni śpiewanych podczas liturgii?

7 stycznia, 2024

Jakie warunki powinny spełniać teksty pieśni śpiewanych podczas liturgii?

Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego powinny mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski albo przynajmniej władzy diecezjalnej. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim (por. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 1979 r.). Teksty przeznaczone do śpiewów kościelnych należy czerpać przede wszystkim z Pisma Świętego i źródeł liturgicznych. Tekst i melodia oraz ich wykonanie mają odpowiadać znaczeniu celebrowanej tajemnicy, częściom obrzędu, a także okresowi liturgicznemu (por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, 2017 r.).