Czy do spowiedź przed bierzmowaniem należy przystąpić w tym sam kościele, w którym będzie udzielany ten sakrament?

4 stycznia, 2024

Czy ksiądz może uwarunkować udzielenie sakramentu bierzmowania od przystąpienia do spowiedzi w kościele, gdzie ten sakrament będzie udzielany?

Podczas liturgii sakramentu bierzmowania proboszcz parafii składa biskupowi uroczyste zapewnienie, że przedstawieni przez niego kandydaci są dobrze przygotowani i że godziwie przyjmą sakrament bierzmowania. Dlatego też o dopuszczeniu kandydatów do bierzmowania decyduje proboszcz, jako odpowiedzialny za sakramenty przyjmowane na terenie powierzonej mu parafii. Nie ma w kodeksie prawa kanonicznego normy, która nakazywałaby odbycie przedsakramentalnej spowiedzi na terenie parafii udzielenia sakramentu bierzmowania. Również Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 6 kwietnia 2017 roku nie mają takiego zalecenia. Natomiast bierzmowanie jest teologicznie dopełnieniem chrztu, zatem powinno się go przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Grzechy ciężkie zmywa sakrament pokuty, a w Kościele katolickim jest to tzw. spowiedź uszna. Pytanie dotyka forum wewnętrznego Kościoła, w tym prawa penitenta do swobodnego i nieskrępowanego wyboru spowiednika. Równocześnie istotne jest, aby każdy z sakramentów był przyjmowany i udzielany w sposób zgodny z nauką i prawem Kościoła, a by nie stał się fikcją, zaprzeczeniem znaku łaski, faktyczna kpiną ze Wspólnoty. Stąd, generalnie odpowiedź brzmi: „nie”, natomiast może być zgodne z prawem partykularnym (lokalnym) konkretnej diecezji wymaganie przedstawienia proboszczowi zaświadczenia o odbytej spowiedzi (co świadczy po prostu tyle, że ktoś do sakramentu pokuty przystąpił) jako warunku decyzji duszpasterza o dopuszczeniu do bierzmowania w parafii, w której dany kapłan pełni funkcję proboszcza.