Czy są kursy typu ALFA , które mogą zastąpić standardowe przygotowanie do bierzmowania ?

11 stycznia, 2024

Czy są kursy typu ALFA, które mogą zastąpić standardowe przygotowanie do bierzmowania ?

Kursy ALFA skierowane do młodzieży mogą zastąpić standardowe przygotowanie do bierzmowania, o ile w danej diecezji jest na to zgoda tak ordynariusza miejsca (czyli najczęściej biskupa danej diecezji), gdyż o sposobach postępowania w swojej diecezji w tej materii decyzje ordynariusz miejsca (tu: biskup diecezji). Informacje na ten temat należy zasięgnąć bezpośrednio u proboszcza parafii bierzmowania lub w kurii diecezjalnej. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 6 kwietnia 2017 roku (dokument obowiązujący) w pkt. III n.9 wskazuje, że parafia miejsca zamieszkania kandydata do bierzmowania (głównie jest to nastolatek) to również miejsce bezpośredniego przygotowania do bierzmowania. Proboszcz jest zobowiązany zorganizować na terenie parafii kursy przygotowujące do tego sakramentu. Mogą to być kursy „typu” Alfa; jako jedyna lub alternatywna propozycja formacji młodych parafian. Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania nie odbywa się w szkole, lecz w parafii (także praktycznie przede wszystkim w pomieszczeniach parafialnych- salkach, oratorium, kościele) i ma zawierać minimum 30 spotkań w ciągu 2 lub 3 lat (w zależności od diecezji). W punkcie IV. n. 21 tego dokumentu podano ogólne zagadnienia, które w przekazywanych treściach muszą znaleźć się na kursie przygotowującym do bierzmowania. Są nimi: a) kerygmat chrześcijański, czyli głoszenie Ewangelii b) sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła, c) wprowadzenie w misterium sakramentu pokuty i pojednania, d) wprowadzenie w misterium sakramentu Eucharystii, e) mistagogia sakramentu bierzmowania. Z kolei propozycje tematów konkretnych zagadnień na różnych etapach formacji znajdują się w punkcie VI Wskazań. Na podstawie tego ogólnego dokumentu w każdej z diecezji ustala się odrębny, zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego plan i program formacji przed sakramentem bierzmowania – inny dla młodzieży i inny dla dorosłych. Młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowywana jest w sposób dostosowany do ich możliwości fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych, o czym w pkt. III. n.7 Wskazań. Więcej: episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/ oraz strony internetowe poszczególnych diecezji.