Ksiądz na kazaniu głosi taki pogląd: „Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest brakiem szacunku dla Boga”. Kto powinien „pouczyć” księdza?

17 stycznia, 2024

Ksiądz na kazaniu głosi taki pogląd: „Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest brakiem szacunku dla Boga”. Kto powinien „pouczyć” księdza ? Czy proboszcz ma prawo „ogłosić”, jaka forma przyjmowania Komunii Świętej „u niego” jest dopuszczalna ?

Obie formy przyjmowania Komunii – bezpośrednio na rękę i do ust – są dopuszczone w Kościele powszechnym, obie też mają swoją tradycję. W związku z tym Proboszcz nie może ustanawiać w tym zakresie własnych norm. W odniesieniu do praktyki Kościoła katolickiego w Polsce Komunikat z 331. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 9.03.2005 w pkt. 5 mówi, iż: „w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić”. Jak wiadomo pandemia znacząco rozpowszechniła taki sposób przyjmowania Komunii, także w naszym kraju, w którym dotychczas nie było to szczególnie popularne, co zintensyfikowało także krytyczne głosy. W związku z tym w roku 2020 komunikat wystosowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, w którym przypomniano obowiązujące prawo: „Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo, czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią”. Tak więc, zgodnie z powyższym, biskup miejsca mógłby wręcz czasowo nakazać przyjmowanie Komunii tylko na rękę dla uniknięcia rozprzestrzeniania się epidemii.