Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej?

21 grudnia, 2023

Za przygotowanie dziecka do I Komunii Świętej odpowiedzialni są w pierwszej kolejności i przede wszystkim rodzice (rodzic) i ci, którzy ich zgodnie z prawem zastępują. Tak stanowi kanon 914 na początku, w związku z innymi kanonami wskazującymi na pierwszeństwo prawa-obowiązku rodziców do wszechstronnego (w tym chrześcijańskiego, a zatem i sakramentalnego) wychowania dzieci – kanony: 226§2, 835§4, 1136. Natomiast kanon 843§2 nakazuje duszpasterzom z racji swojej funkcji, roli i zadań powierzonych w Kościele, a także i innym wiernym (w ramach nakazu ewangelizacji danego wszystkim członkom Kościoła – zob. Mt.28, 16-20) troskę o ewangelizację i prawidłowe przygotowanie katechetyczne kandydatów. Proboszcz jest odpowiedzialny za to, aby takie przygotowanie miało miejsce w jego parafii, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Konferencji Episkopatu i ewentualnie dodatkowymi wskazaniami/modyfikacjami miejscowego biskupa. Na terenie Polski przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się w udziale w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w parafialnej katechezie sakramentalnej. Więcej: zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej” z 29 sierpnia 2020 r. [Przygotowanie-dzieci-do-sakramentu-pokuty-i-Pierwszej-Komunii]