Kto decyduje o dopuszczeniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej?

21 grudnia, 2023

Według kanonu 914 proboszcz jest zobowiązany do tego, aby przyjęcie I Komunii było nie tylko ważne, lecz również godziwe, a do godziwości należy odpowiednie przygotowanie i za to na terenie powierzonej mu parafii proboszcz odpowiada. Stąd też proboszcz parafii, w której rodzice chcą, aby dziecko przyjęło I Komunię Świętą (jest to najczęściej – i tak zaleca polski episkopat- parafia miejsca zamieszkania dziecka) będzie podejmował decyzję o dopuszczeniu dziecka do tego sakramentu. Głównymi kryteriami tej pozytywnej decyzji są: udział w katechezie szklonej i w przygotowaniu parafialnym. Dodatkowo w pkt. III nr 31 najnowszych Wskazań KEP z 28 sierpnia 2020 roku zamieszczono najważniejsze kryteria dyspozycji rodziców i dziecka, którymi winien kierować się proboszcz podczas podejmowania tej decyzji o przyjęciu dziecka do sakramentu Eucharystii. Są nimi: a) chrzest; b) wiara w obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej; c) osobiste pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej; d) rozeznanie co do istoty grzechów oraz cnót chrześcijańskich; e) pragnienie uzyskania przebaczenia swoich grzechów i osiągania chrześcijańskich cnót; f) przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi (zob. „Wskazania dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżycia sakramentu pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej”. pkt. III. nr 31). W przypadku braku zgody można poprosić proboszcza o zmianę decyzji a w sytuacji jej podtrzymania odwołać się pisemnie do biskupa ordynariusza (biskupa diecezji). Zawsze też można starać się znaleźć innego proboszcza, który wyrazi zgodę na przyjęcie przez dziecko I Komunii Świętej w powierzonej mu parafii ( choć może zaistnieć problem z dokumentem od proboszcza miejsca zamieszkania dziecka).