Czy rodzice mają wpływ na to, czego dzieci uczą się na lekcji religii? Czy mogą decydować o wyborze katechety?

23 listopada, 2023

Ogólny zakres treści nauczania określony jest w aktualnie obowiązującej podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Katecheci – nauczyciele religii — podlegają przede wszystkim dyrektorowi wydziału/referatu katechetycznego danej diecezji, a także dyrektorowi szkoły i — pośrednio – proboszczowi parafii, na której terenie znajduje się placówka (z uwagi na fakt, że za organizację katechezy na terenie parafii odpowiada proboszcz). Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym, katecheci szkolni podejmują pracę po otrzymaniu misji kanonicznej od biskupa diecezjalnego i po podpisaniu umowy z dyrektorem szkoły. W razie uwag dotyczących pracy danego nauczyciela/nauczycielki lub szczegółowych treści prezentowanych podczas lekcji należy więc kierować się do niego/niej samego/samej i ww. instancji.