Czy proboszcz może zaciągać pożyczkę pod zastaw nieruchomości należącej do parafii?

22 listopada, 2023

Proboszcz może zaciągać pożyczki pod zastaw nieruchomości należących do parafii za zgodą ordynariusza miejsca.