Czy w trakcie udzielania sakramentu namaszczenia chorych osoby postronne (rodzina) muszą opuścić pokój chorego?

3 kwietnia, 2024

Absolutnie nie! Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem o charakterze publiczno-kościelnym. Podczas Światowego Dnia Chorego, podczas misji świętych w parafii, podczas posługi kapelanów w szpitalach, domach opieki itp. ma również miejsce wspólne sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych w stosunku do wielu chorych równocześnie, w obecności towarzyszącym im opiekunom czy członkom rodziny. W praktyce indywidualnych odwiedzin duszpasterskich chorego przez kapłana udzielenie tego sakramentu jest poprzedzone spowiedzią, która oczywiście musi się odbyć w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy spowiedzi (tajemnica ta jest respektowana także w ustawodawstwach państwowych). Obowiązek dbałości o zgodne z prawem przyjęcie sakramentu pokuty ciąży na spowiedniku, a zaniedbania w tym zakresie są bardzo poważnie traktowane przez prawo kościelne. Wydaje się więc, że w opisanej w pytaniu sytuacji nastąpiło (słuszne) wyproszenie postronnych podczas wysłuchania przez kapłana spowiedzi, natomiast nie zostali oni później przywołani (co należało zrobić) do uczestniczenia w sakramencie namaszczenia chorych osobie, której towarzyszyli.