Czy spowiednik ma prawo zadawać szczegółowe pytania dotyczące spraw intymnych?

30 grudnia, 2023

Czy spowiednik ma prawo zadawać szczegółowe pytania dotyczące spraw intymnych?

Spowiednik może i powinien zadać pytania, które pomogą mu uściślić wagę i okoliczności grzechów, jeżeli te zostały wyrażone przez penitenta w zbyt ogólny lub niezrozumiały sposób. Oczywiście niedopuszczalne są szczegółowe pytania zadawane z ciekawości dotyczące rzeczy bez znaczenia dla oceny danego uczynku.