Czy są kursy przygotowawcze do Pierwszej Komunii Świętej jako zastępstwo dla „słabej jakości lekcji religii” ?

22 grudnia, 2023

Nie, zgodnie  wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski  z 29 sierpnia 2020 roku,  bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej (w standartowych sytuacjach w III klasie szkoły podstawowej)  odbywa się równocześnie w katechezie szkolnej  oraz w parafialnej katechezie sakramentalnej. Wyjąwszy sytuacje nadzwyczajne (dzieci chore; dzieci niepełnosprawne; dzieci mieszkające poza Polską, które w Polsce przyjmą sakrament Eucharystii –  III. 27; III. 28)  udział w tym obu drogach (katechetycznej w szkole i ewangelizacyjno-formacyjnej w parafii) jest obowiązkowy –  III. 25.  Więcej: zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej z  29 sierpnia 2020 r. [www. liturgia.wiara.pl/doc/6500984.Przygotowanie-dzieci-do-sakramentu-pokuty-i-Pierwszej-Komunii]