Czy w związku z niejednoznacznym stosunkiem Kościoła do ekologii, istnieje dokument, który byłby obowiązującą wszystkich wierzących wykładnią w tej kwestii?

7 lutego, 2024

Stosunek do ekologii w Kościele katolickim, w świetle nauczania powszechnego, jest jednoznaczny i bardzo dokładnie wyjaśniają to dwa dokumenty poświęcone wyłącznie ekologii z perspektywy chrześcijańskiej wiary. Pierwszy to Encyklika Laudato si’ papieża Franciszka wydana w 2015 roku, drugi to adhortacja Laudate Deum – wydana w 2023 r. Wcześniej były wypowiedzi Jana Pawła II, Benedykta XVI.
Ogólne omówienie nauczania Kościoła w kwestii ekologii można znaleźć w opracowaniu „Troska o stworzenie próbą naszej wiary” przygotowanym przez Grupę Troska o Stworzenie, działającą w ramach Kongresu Katoliczek i Katolików, w którym do najważniejszych dokumentów lub wypowiedzi Stolicy Apostolskiej w kwestii ekologii są odnośniki lub linki do źródeł. Opracowanie jest dostępne na stronie https://kongreskk.pl/wp-content/uploads/2022/01/Troska-o-Stworzenie-proba-naszej-wiary.pdf
Wizualnym wprowadzeniem do współczesnego nauczania Kościoła katolickiego w kwestii ekologii jest film „List” z udziałem papieża Franciszka (dostępny na stronie https://www.theletterfilm.org/pl/2022/10/04/list-film-o-dialogu-ktory-wzywa-do-przemiany-serca/ lub tu: https://m.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BI w kilku wersjach językowych. Jest też dostępna wersja z polskimi napisami. Dostęp do niej jest możliwy przez Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska https://katolicydlasrodowiska.pl/kontakt/przez Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska https://katolicydlasrodowiska.pl/kontakt/)