Czy świadek bierzmowania musi być tej samej płci co bierzmowany?

21 stycznia, 2024

Czy świadek bierzmowania musi być tej samej płci co bierzmowany?

Świadek bierzmowania nie musi być tej płci, co bierzmowany. We Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 6 kwietnia 2017 roku, zatwierdzonym przez biskupów polskich 6 kwietnia 2017 roku, kwestia ta wyjaśniona jest w punkcie III.18, w formie modalnej: „Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat”, jednak decyzja o tym, czy zachować praktykowaną na terenie Polski tożsamość płci przyjmującego bierzmowanie i świadka bierzmowania leży w gestii ordynariusza miejsca.