Czy w przypadku I Komunii Świętej poza parafią wymagana jest zgoda proboszcza rodzimej parafii?

19 stycznia, 2024

Czy w przypadku I Komunii Świętej poza parafią wymagana jest zgoda proboszcza rodzimej parafii i czy może on odmówić wydania takiej zgody?

Według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej” z 29 sierpnia 2020 r. „uprzywilejowanym środowiskiem do przyjęcia sakramentu Eucharystii jest parafia miejsca zamieszkania dziecka” – pkt. III, nr 22. Zasadniczo zatem wymaga się w diecezjach, zgodnie z ustaleniami danego biskupa dla wiernych, przedstawienia proboszczowi parafii, w której dziecko będzie przyjmowało I Komunię Świętą pisemnej „zgody” proboszcza miejsca zamieszkania dziecka (jest to raczej przyjęcie do wiadomości). Nie wynika ona jednak z prawa powszechnego Kościoła (nie ma takiej normy w kodeksie prawa kanonicznego), lecz z przepisów Kościołów lokalnych. Najnowsze Wskazania KEP z 28. sierpnia 2020 roku również nie stawiają sprawy „na ostrzu noża”, pozostawiając – jak to zostało już napisane – ustalenia „techniczne” poszczególnym biskupom diecezjalnym. Nie ma jednak zakazu przyjęcia sakramentu Eucharystii poza parafią miejsca zamieszkania dziecka (w domniemaniu: jego rodziców/rodzica), stąd proboszcz odmawiający wydania takiej zgody musi być przygotowany na podanie naprawdę poważnych teologicznie racji – bo sakramenty są prawem wiernego – a jego decyzja podlega zaskarżeniu do biskupa ordynariusza.