Czy katolik ma obowiązek przyjąć kolędę?

28 lutego, 2024

Nie ma żadnego przykazania ani prawa zobowiązującego kogokolwiek do przyjmowania wizyty duszpasterskiej. Do nawiedzania parafian zobowiązany jest prawem kanonicznym proboszcz:
„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach”.
Warto jednak, byśmy byli znani w naszej parafii – pomaga to np. przy okazji okolicznościowych formalności lub chęci zaangażowania się w różne inicjatywy. Jeśli nie przyjęliśmy kolędy ze względu na nieobecność w mieszkaniu w danym terminie, możemy z proboszczem czy wikarym umówić się na inny termin.
Nie ma również obowiązku wręczania koperty, ofiara składana przy okazji wizyty duszpasterskiej jest dobrowolna i traktowana jako wypełnienie przykazania kościelnego „Dbać o potrzeby materialne Kościoła” – które jednak wypełniać można na wiele innych sposobów.