Co może zrobić parafianka/nin, który nie życzy sobie łożyć finansowo na kurię?

1 marca, 2024

Z różnych względów możemy nie chcieć, by nasze finansowe wsparcie trafiało do diecezjalnej kurii. Mamy też świadomość, że kościelne przykazanie, a przede wszystkim – nasza odpowiedzialność za wspólnotę, w której jesteśmy, zobowiązuje do dbania o jej również materialne potrzeby.
Parafia jest zobowiązana do przekazywania ustalonych funduszy diecezji. Jeśli nie chcemy, by nasze finanse mały w tym udział, możemy znaleźć inne sposoby wspierania parafii czy naszej wspólnoty, najlepiej odpowiadające rzeczywistym potrzebom, po konsultacji. Może to być np. dofinansowywanie zakupu prawdziwych świec na ołtarz, wyhaftowanie obrusów, pomoc w sprzątaniu świątyni czy parafialnych budynków, pomoc w parafialnym ogrodzie, zaangażowanie w redakcję parafialnych mediów – trzeba rozpoznać swoje możliwości i potrzeby wspólnoty.