Czy rodzic musi uzasadniać dlaczego wypisuje swoje dziecko z lekcji religii, czy wystarczy samo oświadczenie?

12 marca, 2024

Rodzic nie musi wyjaśniać swoich motywów związanych z odwołaniem deklaracji uczestnictwa swojego nieletniego dziecka w katechezie szkolnej. Rodzic musi jednak pamiętać, że w tych krajach, w których na mocy porozumień bilateralnych ze Stolicą Apostolską (np. konkordatów), gwarantowana prawem krajowym katecheza szkolna jest traktowana na terenie danego episkopatu jako wymóg prawa lokalnego dla katolickich rodziców. W Polsce przygotowanie do I Komunii św. i do bierzmowania jest sprzężone z uczestnictwem dziecka/nastolatka na katechezę szkolną i parafialną. Sytuacje losowe (np. choroba, specjalne potrzeby edukacyjne dziecka) wymagają zgłoszenia własnemu proboszczowi i indywidualnego potraktowania. Brak posyłania dziecka na katechezę szkolną bez obiektywnych przeszkód może w świetle unormowań KEP spowodować brak zgody proboszcza miejsca do przyjęcia przez dziecko/nastolatka I Komunii św i bierzmowania. Pamiętać też należy, że do listy dokumentów niezbędnych do przedłożenia proboszczowi przez narzeczonych i odnotowanych przez niego w protokole kanoniczno-duszpasterskim jest świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Brak takiego świadectwa skutkuje obowiązkiem odbycia dodatkowych katechez uzupełniających (niezależnych od kursu przedmałżeńskiego) w ilości od 10-30 godzin, w zależności od diecezji.