Jakie warunki musi spełniać osoba, aby została dopuszczona do bierzmowania?

12 listopada, 2023

W Kościele katolickim obrządku łacińskiego warunki bazowe wymagane do przyjęcia sakramentu bierzmowania wyłuszczone są w kanonie 889 §1 i § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zasada najogólniejsza i najważniejsza jest taka, że kandydat do bierzmowania musi być ochrzczony a jeszcze nie bierzmowany, gdyż sakramentu bierzmowania nie udziela się więcej, niż raz (tak jak chrzest). Paragraf 2 kanonu 889 ustala z kolei zasady odnoszące się do godziwości (a nie ważności) przyjęcia sakramentu bierzmowania. W tradycji Wschodu (katolickiego Wschodu) także teraz sakramenty inicjacji chrześcijańskiej – chrzest, bierzmowanie i Eucharystia – otrzymuje już niemowlę jako „pakiet inicjacji chrześcijańskiej”. W tradycji katolickiego Zachodu chrzczono niemowlęta i dawano im Eucharystię (w formie kropli Krwi Pańskiej lub drobnych fragmentów Hostii na palcu, gałganku, smoczku), lecz przesuwano w czasie bierzmowanie. Obecnie udziela się go po uzyskaniu kanonicznego wieku użycia rozumu, co w prawie kanonicznym wynosi 7 rok życia (zob. kanon 97§ 2). Poszczególne konferencje episkopatów mogą różnie ustalić ten zwykły wiek przyjęcia bierzmowania, zgodnie ze swoimi tradycjami i zwyczajami. Na świecie bierzmowanie przyjmują dzieci w wieku od 6 lat, do 15. Polska należy do krajów (mniejszościowych liczbowo) gdzie wiek przyjmowania bierzmowania jest najwyższy. Do godziwego przyjęcia bierzmowania wymaga się by kandydat odbył przygotowanie intelektualne i formacyjne (kursy w parafii). Istnieje również wymóg, aby podczas liturgii bierzmowania przyjmujący bierzmowanie odnowił przyrzeczenia chrzcielne, gdyż sakrament ten jest dopełnieniem chrztu. W niebezpieczeństwie śmierci warunki te nie są wymagane, podobnie jak kanon 889§ 2 nie ma zastosowania w do osób, które ze względu na niepełnosprawnosć intelektualną nie są w stanie osiągnąć wymaganego poziomu „używania rozumu”. Takie osoby mają prawo do zmniejszenia lub zniesienia wymagań wiedzowych przed przyjęciem bierzmowania, specjalistycznej katechezy ( generalnie dobrze realizowana w Polsce) a bierzmowanie mogą przyjmować w tym samym wieku, co ich pełnosprawni rówieśnicy.