Czy dziecko musi iść do Komunii tam gdzie mieszka, a nie tam gdzie chodzi do szkoły?

19 czerwca, 2024

Podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, uchwałą 43/386/2020 z dnia 29 sierpnia, biskupi polscy zatwierdzili Wskazania dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżycia sakramentu pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej. Część z nich dotyczy także kwestii organizacyjnych.

W punkcie 22. czytamy, że „Uprzywilejowanym środowiskiem przygotowania bezpośredniego do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii jest parafia zamieszkania dziecka, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. W uzasadnionych sytuacjach przystąpienie do tych sakramentów jest możliwe poza parafią zamieszkania na podstawie zaświadczenia o odbyciu stosownego przygotowania. Niezbędne ustalenia w tym względzie należy poczynić jak najszybciej po rozpoczęciu przygotowania”. Oznacza to, że jest to pewne zalecenie, ale nie obowiązek. Dziecko może więc przystąpić do I Komunii św. w innej parafii, np. razem z rówieśnikami z klasy, choć zasada ogólna stanowi, że sakramenty należy przyjmować w parafii miejsca zamieszkania. Nie ma jednak w tej kwestii przeszkód prawnych.

Dalej, w punkcie 23 czytamy, że „warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci do tych sakramentów jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Formularz deklaracji przygotowuje parafia, a powinien on zawierać niezbędne dane osobowe oraz zasady związane z przygotowaniem zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Ważną sprawą jest, by przy zgłoszeniu dziecka proboszcz przeprowadził duszpasterską rozmowę z jego rodzicami”. Zatem trzeba poinformować obu proboszczów: parafii miejsca zamieszkania i parafii, gdzie chcemy, aby dziecko przystąpiło do I Komunii. Prawo kanoniczne mówi o tym, ze proboszcz ma obowiązek troszczyć się o życie religijne swoich wiernych (por. KPK, kanon Kan. 528), dlatego można spodziewać się rozmowy np. o powodach, dla których chcemy, żeby dziecko przystąpiło do sakramentu w innej parafii, a także o sposobie duchowego i religijnego przygotowania dziecka i rodziny do przyjęcia I Komunii.

Bardzo ważna jest komunikacja między rodzicami (rodzicem) a parafiami. Wymiana wiadomości i „załatwianie” dokumentów należą do rodziców, ponieważ obowiązek wychowania religijnego dzieci (w tym sakramentalnego) spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach (KPK, kanon 226.2).